ANS GNIEZNO W PIGUŁCE

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie to uczelnia państwowa, która już od 19 lat kształci studentów z zakresie nauk technicznych, nauk medycznych oraz nauk o bezpieczeństwie. Początki powstania gnieźnieńskiej uczelni sięgają 1993 roku, kiedy władze akademickie Politechniki Poznańskiej podjęły decyzję o prowadzeniu kształcenia na studiach inżynierskich w Gnieźnie. Bazując na doświadczeniu akademickim i kadrze naukowo – dydaktycznej największych poznańskich uczelni oraz powołując się na ustawę z 1997 roku o wyższym szkolnictwie zawodowym – w 2004 roku postanowiono utworzyć samodzielną Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, która z dniem 1 maja 2022 roku przekształca się w Akademię Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnię Państwową.

Obecnie uczelnia prowadzi kształcenie na kierunkach medycznych, tj.: FIZJOTERAPIA (jednolite studia magisterskie) i PIELĘGNIARSTWO (studia licencjackie) oraz na kierunkach technicznych, tj.: INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, TRANSPORT I LOGISTYKA.
W 2019 roku na mocy decyzji ówczesnego MNiSW – uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku  –  ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA (studia inżynierskie).

W styczniu 2020 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ANS w Gnieźnie, otrzymała również uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na kierunku PIELĘGNIARSTWO w FILII w KROTOSZYNIEUroczysta inauguracja roku akademickiego w nowej Filii uczelni, odbyła się w lutym  2020 r.

W 2021 roku decyzją Ministra Edukacji i Nauki, uczelnia otrzymała pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku PRAWO W BIZNESIE (studia licencjackie).

Rok 2022 otworzył nowy rozdział w życiu naszej uczelni – decyzją Ministra Edukacji i Nauki,  po wielu miesiącach starań ANS Gniezno otrzymała pozwolenie na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku PIELĘGNIARSTWO.

19

lat działalności

5000

osób przyjętych
na studia

6

kierunków studiów

w ANS Gniezno kariera zaczyna się od studiów

gdzie zdobywa się wiedzę i łączy ją z doświadczeniem 

znajduje rozwiązania i współpracuje z biznesem