Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza naukowców, organizacje studenckie, studentów, doktorantów do udziału w Inkubatorze inicjatyw społecznych TransferHub. Projekt stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania, jakie stoją obecnie przed zatrudnionymi za sprawą m.in. postępującej cyfryzacji. To nie tylko okazja dla naukowców i studentów do wygrania grantu w wysokości ok. 38 000 i tym samym realizacji własnych projektów, ale również stałe wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony ekspertów i opiekunów innowacji.

Celem TransferHub jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie zatrudnienia i przyszłości rynku pracy. Nadesłane pomysły powinny poruszać jeden z trzech obszarów tematycznych:

  • pozycji i możliwości zawodowych kobiet,
  • starzejącego się społeczeństwa,
  • automatyzacji i robotyzacji.

Wnioski można składać do 6 grudnia br. poprzez formularz dostępny na stronie transferhub.pl.

transferHub