Szanowni Studenci i Wykładowcy
W związku z sytuacją epidemiologiczną, JM Rektor PWSZ Gniezno podjął decyzję o czasowym ograniczeniu funkcjonowania naszej uczelni do dnia 17 maja br.
Szczegółowe informacje publikujemy poniżej w Zarządzeniu Rektora nr 26/2020.