Dnia 28 lutego br., o godz. 15:00 odbędzie się uroczystość absolutoryjna studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Zakończenie nauki w PWSZ Gniezno, będą świętować absolwenci: ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI, INFORMATYKI, TRANSPORTU oraz INŻYNIERII ŚRODOWISKA.

Program uroczystości:

  • Otwarcie absolutorium.
  • Słowo wstępne JM Rektora – dra hab. Janusza Wiśniewskiego, prof. PWSZ.
  • Wystąpienia gości.
  • Wystąpienie przedstawiciela absolwentów.
  • Przemówienie Prorektora ds. Studenckich – dr Matyldy Gwoździckiej – Piotrowskiej.
  • Wręczenie nagród najlepszym absolwentom.
  • Udzielenie absolutorium.

Uroczystość odbędzie się w kampusie akademickim PWSZ Gniezno – ul. Wrzesińska 43-55, budynek nr. 5, sala 112 (I piętro).

Serdecznie zapraszamy!