Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Lingu@net Worldwide.
Lingu@net Worldwide to wielojęzyczny portal zawierający linki do stron internetowych i zasoby online związane z nauką języków obcych. Zgromadzone tu zasoby pochodzą z całego świata. Lingu@net Worldwide:
– umożliwia dostęp do ponad 3,500 skatalogowanych stron internetowych,
– oferuje osobom pomoc w samodzielnej nauce, doskonaleniu umiejętności i nawiązywaniu kontaktów z innymi uczącymi się.
Działy zostały przygotowane przez specjalistów z całej Europy, zajmujących się nauczaniem języków obcych w trzech obszarach: język obcy zawodowy, język obcy w dziennikarstwie i literaturze. Projekt Lingu@net jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Lifelong Learning – „Uczenie się przez całe życie”.
Projekt ma na celu:
– poszerzenie zasięgu dzięki nowym językom dostępu (z uwzględnieniem najbardziej popularnych języków świata takich jak: arabski, kataloński, chiński, angielski, francuski, niemiecki, grecki, portugalski, rosyjski, hiszpański),
– zwiększenie liczby skatalogowanych stron,
– wspieranie osób, które uczą się języków obcych.
Lingu@net Worldwide jest bezpłatny i nie wymaga logowania się.
Materiały dostępne są na stronie:
www.linguanet-worldwide.org
Projekt Lingu@net prowadzony jest od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r. Koordynatorem projektu jest the Languages Company (Wielka Brytania) oraz Universidad Politécnica de Madrid (Hiszpania). W projekcie bierze udział 24 partnerów z całej Europy. Partnerem z Polski jest Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej.Zachęcamy do korzystania!