Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmieci

dra hab. inż. Macieja Szumigały, prof. ANS

Wykładowcy Instytutu Nauk Technicznych Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego
w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

 

Dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. ANS urodził się w dniu 07.02.1954 r. w Środzie Wielkopolskiej, zmarł w dniu 01.03.2023 r.. Był absolwentem i wykładowcą Politechniki Poznańskiej, gdzie w 1989 rok obronił rozprawę doktorską a w 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie budownictwa. Rozprawa habilitacyjna została nagrodzona przez Ministra Infrastruktury.

Pan Profesor od 2008 był wykładowcą Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego
w Gnieźnie Uczelnia Państwowa (wówczas PWSZ Gniezno). Był Członkiem Senatu Uczelni
i przewodniczącym Kolegium Elektorów. W naszej Uczelni wypromował wielu młodych inżynierów
i zaangażowaniem uczestniczył w pracach Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Pan Profesor był wybitnym specjalistą w dziedzinie konstrukcji metalowych, posiadał pełne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego. Był autorem wielu publikacji naukowo- technicznych, ekspertyz i opinii budowlanych.   Od 2004 roku był członkiem Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej oraz Srebrną Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wielokrotnie nagradzany przez Rektora ANS Gniezno.

Z wielkim bólem żegnamy wybitnego naukowca, dydaktyka, serdecznego Kolegę i przyjaciela młodzieży.

Msza Święta Pogrzebowa za Śp. prof. ANS dr hab. inż. Macieja Szumigałę
zostanie odprawiona w środę, 8 marca 2023 roku,
o godzinie 10.00 w Kościele p.w. Najświętszej Bogarodzicy Maryi – Os. Stare Żegrze 18.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12.00
na Cmentarzu Górczyńskim, przy ul. Ściegiennego 35 w Poznaniu.