Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 16/2023 ogłaszamy 02.05.2023r. dniem rektorskim (dniem wolnym) – dla studentów, wykładowców
i administracji Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa.

zarządzenie nr 16_2023