I spotkanie Pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się 31 maja.

Cel spotkania: 

Nawiązanie współpracy osób na stanowiskach Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w PWSZ.

Cele szczegółowe spotkania: 

1. Zapoznanie się osób na stanowiskach Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych.

2. Poznanie specyfiki pracy w poszczególnych PWSZ na stanowisku Pełnomocnika.

3. Wymiana doświadczeń.

4. Prezentacja działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w PWSZ Gniezno.

5. Stworzenie bazy o ciekawych inicjatywach podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością możliwych do wykorzystania w PWSZ (baza to pik współdzielony na ogólnodostępnym serwerze np. na Google Drive, One Drop).

Grupa docelowa spotkania: 

Pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych działający na Uczelniach należących do Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych w skład, którego wchodzą:

· Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie [PWSZ Gniezno].

· Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu [PWSZ Kalisz].

· Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie [PWSZ Konin].

· Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie [PWSZ Leszno].

· Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile [PWSZ Piła].

Osoba organizująca: dr n. med. Renata Adamek, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, PWSZ w Gnieźnie.