11 lutego w auli III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu umowę o współpracy podpisali prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński, rektor Państwowej Szkoły Wyższej w Gnieźnie oraz Łukasz Piasecki, dyrektor III LO. Efektem współpracy będzie nowy kierunek nauczania w III LO – Analityka i bezpieczeństwo -Będziemy zachęcać uczniów szkół podstawowych do wyboru naszej szkoły, a potem uczelni, która prężnie od wielu lat działa na terenie Wielkopolski – powiedział Łukasz Piasecki, dyrektor III LO. – Dzięki tej współpracy będziemy wyposażać naszych uczniów nie tylko w wiedzę, ale da im to także możliwość rozwoju i odnalezienia się na rynku pracy.

– Takie było moje założenie od początku kierowania uczelnią, aby docierać do szkół – przyznał z kolei prof. Paweł Chęciński, rektor PSW w Gnieźnie. – Możemy zaproponować kilka ciekawych kierunków, mamy też studia inżynierskie, magisterskie czy licencjackie.

Obie placówki postanawiają rozwijać współpracę w szczególności w następujących obszarach:

1) obejmowania przez PSW w Gnieźnie patronatem naukowym i dydaktycznym zajęć edukacyjnych w Szkole,

2) tworzenia dogodnych warunków do podejmowania studiów w PSW w Gnieźnie przez uczniów Szkoły,

3) inspirowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, wspieranie i motywowanie rozwoju i zainteresowań uczniów Szkoły,

4) wprowadzenie – uwzględniając możliwości Uczelni lub Szkoły – otwartych dla uczniów i nauczycieli Szkoły wykładów, warsztatów, seminariów oraz zajęć w laboratoriach na terenie Uczelni lub na terenie Szkoły,

5) udział uczniów oraz nauczycieli Szkoły w projektach, konferencjach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez Uczelnię – przy uwzględnieniu możliwości Uczelni,

6) udzielanie pomocy szczególnie uzdolnionym uczniom Szkoły poprzez umożliwienie uczestnictwa w prowadzonych przez Uczelnię badaniach naukowych,

7) organizacja i prowadzenie praktyk zawodowych,

8) wzajemne udostępnianie wyników badań naukowych, publikacji oraz baz danych i baz wiedzy,

9) podejmowanie wspólnych działań mających na celu promocję Szkoły i PSW w Gnieźnie w środowisku lokalnym i regionalnym.