JM Rektor – prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński
oraz Senat Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
serdecznie zapraszają na 

uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023,
która odbędzie się dnia 3 października 2022 r., o godz. 11:00
w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.

Program uroczystości przewiduje:
• Wystąpienie JM Rektora – prof. dra hab. n. med. Pawła Chęcińskiego
• Wystąpienia zaproszonych gości.
• Immatrykulację studentów I roku.
• Gaude Mater Polonia w wykonaniu Poznańskiego Chóru Kameralnego „Fermata”.
• Wykład inauguracyjny pt.: „Co dalej z Ukrainą...?”, który wygłosi p.o. Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w ANS Gniezno – mgr inż. Maciej Matysiak, płk. rez.
• Gaudeamus igitur w wykonaniu Poznańskiego Chóru Kameralnego „Fermata”.

Niniejsza uroczystość będzie również piątą, wspólną Inauguracją uczelni zrzeszonych w ramach Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.