Anastasiia Sysoieva ukończyła studia na kierunku Informatyka i tym samym uzyskała dyplom inżyniera.  Podczas Inauguracji odebrała swój dyplom z rąk JM Rektora oraz dra hab. inż. Rafała Różyckiego, prof. PSW Gniezno, który jest koordynatorem porozumienia o współpracy między Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Pawła Tyczyny w Humaniu, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.