Miło nam poinformować, że 4 maja br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” (nr POWR.05.03.00-00-0007/19).

Tym samy prace nad uruchomieniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, o którym informowaliśmy w marcu br. podczas konferencji, pt.: „Symulacja medyczna w edukacji pielęgniarek i położnych. Metoda, narzędzia, kadra, od czego zacząć?” – ruszają pełną parą!

Obecnie symulację medyczną uznaje się, za najnowocześniejszą metodę nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia dyplomowego. Dzięki  nowo powstałemu Centrum Symulacji Medycznej – nasi studenci pielęgniarstwa, będą mogli w warunkach zbliżonych do autentycznych sytuacji – ćwiczyć umiejętności i procedury ratujące  zdrowie i życie pacjentów.