01
W dniu 6 października o godz. 16.00 w Bazylice Prymasowskiej odbyła się msza św. w intencji Społeczności Akademickiej Miasta Gniezna.

01