02
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.