W dniach 15 – 17 października 2019 r. studenci studiów inżynierskich w PWSZ Gniezno odbyli wyjazdowe praktyki zawodowe. W pierwszym dniu studenci zapoznali się z metodami rekultywacji terenów pogórniczych na Łuku Mużakowskim (w woj. lubuskim), z technologiami rekultywacji zagospodarowania wyrobisk pokopalnianych oraz z technologią produkcji miodu w największej pasiece w Polsce (2000 uli).  Następnie studenci zwiedzili również winnice i zapoznali się z technologią produkcji wina.

Ostatniego dnia pobytu studenci zwiedzili fortyfikacje wojenne na wale międzyrzeckim oraz pierwszy w Polsce dworzec piętrowy w Kostrzynie n/Odrą. Ostatnim punktem wycieczki było zapoznanie się z technologią produkcji i przędzalni włókien poliamidowych w zakładach włókien chemicznych Stilon w Gorzowie Wielkopolskim.

Zajęcia terenowe zostały zrealizowane i sfinansowane w ramach projektu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”,