Jubileuszowa, XX już edycja Rankingu Perspektyw, wskazała silne strony naszej Uczelni. W Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, PWSZ Gniezno uplasowało się na 4 pozycji ze wskaźnikiem rankingowym 84,3 punkty i jest pierwszą uczelnią w Wielkopolsce, która została tak wysoko oceniona przez Kapitułę Rankingu.

Na wysoką pozycję rankingową PWSZ Gniezno, niewątpliwie wpłynęły takie czynniki jak:

  • Ekonomiczne losy absolwentów czyli wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów danej uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – wg ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik ten uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków
    w powiecie zamieszkania, doświadczenie w pracy i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania.

W tej kategorii rankingowej PWSZ Gniezno uzyskało – max liczbę 100 punktów!

  • Innowacyjność to kryterium mierzone wartością pozyskania środków z dostępnych dla uczelni akademickich programów Unii Europejskiej

W tej kategorii PWSZ Gniezno uzyskało – liczbę 94,91 punkty

  • Dostępność kadry akademickiej czyli liczba zatrudnionych na etacie nauczycieli akademickich, w stosunku do liczby studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

W tej kategorii PWSZ Gniezno uzyskało – liczbę 74,68 punktów

  • Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna – liczba nauczycieli akademickich ze stopniem dr hab. lub tytułem prof. w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni.

W tej kategorii rankingowej PWSZ Gniezno uzyskało – liczbę 74,40 punkty

Tegoroczny Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Tym samym czyni z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

20 lat Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy pozwala nam nakreślić wiarygodny i pełny obraz polskiego szkolnictwa wyższego w tym okresie. Będziemy go kreślić dalej w latach, które nadejdą, bo jesteśmy przekonani, że – trawestując hasło tegorocznego zwycięzcy, Uniwersytetu Warszawskiego – 20 lat to dobry początek – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych dostępne są pod adresem: http://ranking.perspektywy.pl/RSW2019/ranking-pwsz