Przedłużamy rekrutację na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ 👉 do 3️1 marca 2020 roku !

  • Studenci studiów medycznych i inżynierskich – mogą odbyć praktyki w krajach UE w semestrze letnim i w okresie wakacji: czas trwania – minimum 60 dni 👉 https://erasmusintern.org/
  • Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci niepełnosprawni 👉 mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe przy wyjazdach z Programu POWER
  • Pracownicy Uczelni – mogą otrzymać dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych 👉 http://staffmobility.eu/

DOKĄD i KIEDY aplikować?
Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w semestrze zimowym 2020/2021:

➡️ PIELĘGNIARSTWO – Portugalia, Turcja, Niemcy, Litwa – do 31 marca br.
➡️ FIZJOTERAPIA – Hiszpania, Portugalia – do 30 kwietnia br.
➡️ INFORMATYKA – Portugalia, Turcja, Niemcy, Łotwa, Litwa – do 31 marca br.
➡️ TRANSPORT – Litwa – do 30 czerwca br.
➡️ ZARZĄDZANIE I INŻ. PRODUKCJI – Turcja, Łotwa, Litwa – do 30 kwietnia br.
➡️ INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – Łotwa, Litwa, Turcja – do 30 kwietnia br.

📩 ZGŁOSZENIA: