Od nowego roku akademickiego 2021/2022 zespół badawczy w składzie:
  • Pani Prorektor dr Matylda Gwoździcka-Piotorwska
  • Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu dr Małgorzata Wójcik
rozpoczyna badania naukowe w temacie :
  • Ocena wpływu technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych na funkcjonowanie i rozwój niemowląt, wybrane biochemiczne markery krwi i parametry życiowe”.
Na bieżąco pojawią się informację dotyczące wyników badań.