W imieniu Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych dr inż. Przemysława Zakrzewskiego, serdecznie zapraszamy studentów I roku kierunków:
  •  INFORMATYKA
  •  TRANSPORT
  •  ZARZĄDZANIE I INŻ. PRODUKCJI
 na spotkanie INFORMACYJNO – INTEGRACYJNE które odbędzie się, 25.06.2021 r., o godz. 12.00, w sali nr 112 (bud, nr 5 kampus akademicki przy ul. Wrzesińskiej 43-55).