W dniu 30 marca 2023 odbyło się spotkanie kadry kierowniczej kierunków medycznych (pielęgniarstwo i fizjoterapia) w ramach Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Spotkanie miało miejsce  w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Z naszego Instytutu Nauk o Zdrowiu w spotkaniu brały udział Panie:
prof. ANS, dr hab. n. o zdr. Grażyna Bączyk,
dr Anna Basa,
dr Agnieszka Ulatowska
dr Anna Święcicka
dr Magdalena Dębińska

Podczas spotkania przedstawione zostały oferty kształcenia w zakresie kierunków medycznych w każdej z Uczelni, omawiano współpracę poszczególnych Uczelni z otoczeniem społeczno –gospodarczym oraz możliwe obszary współpracy.
Rozważano również aktualne problemy i wyzwania kierunków medycznych tworzących Związek Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.
W ramach spotkania uczestnicy zwiedzili również pracownie katedr medycznych ANS w Pile.