Kacper Łuczkowiak, student II roku fizjoterapii ANS Gniezno właśnie realizuje swoją przygodę z Programem Erasmus+. W ostatnim czasie udzielił wywiadu lokalnej, portugalskiej gazecie, w którym dzieli się swoimi przeżyciami z praktyk szpitalnych w Santarem.
Jak udało nam się ustalić – już planuje kolejne podboje świata w ramach programu Erasmus+.

Zachęcamy do lektury artykułu i pękamy z dumy!

https://www.almeirinense.com/2022/08/11/polaco-escolheu-hospital-de-santarem-para-realizar-estagio-em-fisioterapia/

Hospital Distrital de Santarém (HDS) po raz pierwszy gości studenta fizjoterapii na dwumiesięcznym stażu w ramach programu Erasmus+.

Kacper Łuczkowiak, lat 22, pochodzi z Polski, jest studentem II roku fizjoterapii w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Publiczna i od miesiąca przebywa w naszym szpitalu. Aktualnie odbywa staż w Służbie Medycyny Fizycznej i Rehabilitacji (MFR), której opiekunem jest fizjoterapeutka Ana Meireles i którą wspiera Irene Granjo oraz pozostały zespół specjalistów.

Decyzję o wyborze szpitala w Santarém, podjął po konsultacji z profesorami ze swojej uczelni, wcześniej poznał portugalskie miasta takie jak: Porto, Aveiro i Lizbonę. Jak sam stwierdził w HDS są wykwalifikowani specjaliści, którzy pomogą mu zdobyć większą wiedzę z zakresu fizjoterapii, a argumenty, że szpital znajduje się w pobliżu górzystego terenu oraz to że lubi się wspinać – tylko ugruntowały jego decyzję o wyborze tejże placówki.

Według Kacpra Łuczkowiaka, staż umożliwił mu lepsze poznanie obszaru mięśniowo-szkieletowego, pomógł mu nabrać doświadczenia w diagnozowaniu pacjentów oraz w planowaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Student podkreśla również, że miał możliwość rehabilitacji niektórych pacjentów samodzielnie, pod nadzorem swojego przełożonego i pracowników służby zdrowia z Służby PRM.

„Po miesiącu widzę duże postępy u niektórych pacjentów” – mówi z entuzjazmem – „myślę, że dwa miesiące stażu, przynajmniej w HDS, są warte prawie tyle samo lub więcej niż rok studiów” – i przyznaje, że myśli o powrocie do  Santarém w następnym roku.

Staż rozpoczął się 4 lipca i zakończy się 8 września br.