Świadczenia dla studentów – semestr letni 2022/23

Zapraszamy do składania oświadczeń, że warunki finansowe, na podstawie których przyznano stypendium w semestrze zimowym nie uległy zmianie lub wniosków w sprawie przyznania stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz dla osób z niepełnosprawnością na semestr letni 2022/2023.

Terminy składania wniosków: do 17 marca 2023 (termin organizacyjny).

Oświadczenia i wnioski przyjmuje Pani Iwona Gałęzewskaw godzinach od 8.00 do 13.00 pn-czw,Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332adres e-mail: stypendia@ans-gniezno.edu.pl

oświadczenie_2023