01
W dniu 17 listopada w siedzibie Uczelni w ramach zajęć laboratoryjnych z Inteligentnych budynków studenci 7 semestru kierunku Informatyka uczestniczyli w szkoleniu LCN – inteligentne sterowanie budynkami. Szkolenie zostało przeprowadzone przez przedstawicieli firmy LCN Polska Biuro Wielkopolska z Poznania przy współudziale prowadzącego zajęcia laboratoryjne dr inż. Mariusza Nowaka.
0101

Studenci zapoznali się z modułami logicznymi, czujnikami, osprzętem oraz oprogramowaniem służącymi do konfiguracji i implementacji systemów sterowania w inteligentnych budynkach oraz wykonali ćwiczenia prezentujące możliwości systemu LCN.
010101