01

W trzecim dniu zwiadu w budynku przy ul. Słowackiego rywalizowały  ze sobą drużyny z ZSP Nr 2 (Cieszkowskiego) oraz ZSP Nr 1.

0101

010101
0101