Dnia 13 maja br. w auli Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej, odbyło się Czepkowanie studentów II i III roku pielęgniarstwa. W uroczystości uczestniczyło 76 studentów. Na początku spotkania wszystkich zgromadzonych powitała Pani Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu – dr n. med. Sylwia Gradowska-Burczyk, a następnie JM Rektor ANS w Gnieźnie – prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński wspomniał o zmianach, jakie w najbliższym czasie czekają naszą uczelnię oraz wręczył studentce Pielęgniarstwa – Joannie Jabłońskiej list z podziękowaniami od Wojewody Wielkopolskiego – Michała Zielińskiego, za trud, poświęcenie i pomoc uchodźcom z Ukrainy.
Kończąc swoje wystąpienie – JM Rektor pogratulował wszystkim studentom pielęgniarstwa i życzył im powodzenia w dalszej nauce oraz w życiu zawodowym.

Następnie po przemówieniach zaproszonych gości, nastąpił oczekiwany moment założenia symbolicznych czepków pielęgniarskich. Ten uroczysty akt poprzedzony został złożeniem przez studentów pielęgniarstwa – przyrzeczenia.

JM Rektor – prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński otrzymał również liczne listy i gratulacje, które publikujemy poniżej:

Miedzynarodowy-Dzien-Pielegniarki-i-Poloznej-List-od-Ministra-Edukacji-i-Nauki

List-od-Dyrektora-Szpitala-Dziekanka

List-od-Przewodniczacego-Rady-Miasta-Gniezna

List-od-Przewodniczacej-Okregowej-Izby-Pielegniarek-i-Poloznych-w-Poznaniu

List-od-Senatora-Pawla-Arndta