W imieniu JM Rektora ANS Gniezno serdecznie zapraszamy wykładowców, studentów i pracowników ANS Gniezno na

WIGILIĘ AKADEMICKĄ

która odbędzie się 19 grudnia br. (w poniedziałek), o godz. 11:00
w kampusie akademickim ANS Gniezno, w bud. nr 5, w sali 112.

Będzie nam niezwykle miło wspólnie pokolędować
i celebrować atmosferę nadchodzących świąt.

Serdecznie zapraszamy!