01
W piątek, 22 maja  zebrało się w „Sali Senatu” PWSZ w Gnieźnie Uczelniane Kolegium Elektorów, aby dokonać wyboru prorektorów na kadencję 2009-2013. Rektor PWSZ, prof. dr hab. Józef Garbarczyk przedstawił kandydatury dwóch dotychczasowych prorektorów. Elektorzy głosowali nad każdą kandydaturą z osobna.
Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:
  • na stanowisko Prorektora  ds. Studiów wybrany został dr hab. inż. Andrzej Urbaniak,
    prof. PWSZ
  • na stanowisko Prorektora  ds. Nauki i Rozwoju  wybrany został  prof. dr hab. Bronisław Susła
Gratulujemy!
0101