Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
zaprasza na
wykład otwarty
Prof. dr hab. Marka Ziółkowskiego
Wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
pod tytułem
„Przemiany systemu wartości Społeczeństwa Polskiego”
Wykład odbędzie się
w dniu 27 kwietnia 2009 r. o godz. 13.00
w sali 112 budynku nr 5 PWSZ w Gnieźnie
przy ul. Wrzesińskiej 43-55