Szanownej Pani

Adriannie Rokosik

 najszczersze wyrazy współczucia  z powodu śmierci

Ojca

składają

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka

Państwowej Szkoły Wyższej
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie