01
Władze oraz studenci PWSZ w Gnieźnie wzięli udział w Jubileuszowej Konferencji z okazji X-lecia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce organizowanej w Ciechanowie. Konferencja odbyła się 24 października br. pod Honorowym Patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Barbary Kudryckiej.
0101
Program uroczystości obejmował przemarsz Senatów i Władz zaproszonych Uczelni, pocztów sztandarowych, kadry akademickiej, studentów na uroczystą Mszę św. w Kościele Farnym, konferencję jubileuszową oraz piknik akademicki z występami artystycznymi zespołów reprezentujących poszczególne uczelnie.
010101
010101