W dniu 26 września 2006 o godz. 1700 roku odbyło się XIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, którego przedmiotem obrad było:
  1. Przyjęcie protokołu z XII obrad Senatu,
  2. Zatwierdzenie sprawozdań Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2005/2006,
  3. Zatwierdzenie regulaminu nagród dla pracowników dydaktycznych PWSZ
    w Gnieźnie,
  4. Zatwierdzenie poprawek do statutu PWSZ w Gnieźnie,
  5. Zatwierdzenie zmian w programach studiów,
  6. Sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem roku akademickiego,
  7. Wolne wnioski.