W dniu 13 lutego 2007 r. odbyło się XVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, którego przedmiotem obrad było:
1. Przyjęcie porządku obrad XVI posiedzenia Senatu,
2. Przyjęcie protokółu z XV obrad Senatu,
3. Wybór biegłych rewidentów do badania bilansu,
4. Zmiany w planach i programach studiów,
5. Wolne wnioski.