Decyzją Ministra Edukacji i Nauki kierunek Transport zmienia nazwę na kierunek Transport i Logistyka
Dostępne specjalności:

  • logistyka e-commerce
  • transport zrównoważony

Aktualna oferta studiów jest dostępna na stronie:

https://old.ans-gniezno.edu.pl/kandydaci/