Z okazji inauguracji roku akademickiego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wojciech Murdzek, w nagraniu video podziękował społeczności akademickiej za zaangażowanie i pracę, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii.

Przypomniał również, że – „(...) każda uczelnia jest wspólnotą łączącą studentów, doktorantów, wykładowców, badaczy i pracowników administracji – aż po akademickie władze z rektorem na czele. Jest wspólnotą zjednoczoną w nieustannym poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna (...)”

„Życzę Państwu aby te najbliższe tygodnie i miesiące, były czasem autentycznego rozwoju. Życzę wytrwałości i sukcesów i tego unikalnego poczucia, że za każdym z nas, stoi wielka Wspólnota.” – mówił Wojciech Murdzek.