Studia na kierunku ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA przygotowują do pracy analityków z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów, będą użyteczne także w biznesie. Absolwent kierunku będzie potrafił:

 • szybko i bezpiecznie zebrać dane informacyjne
 • dokonać ich krytycznej analizy
 • oraz przygotować wartościowy produkt analityczny.

W programie studiów, duży akcent położono na rozwój umiejętności interpersonalnych, kreatywne myślenie, umiejętności publicznego prezentowania swoich poglądów oraz wyników badań, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Dodatkowo w programie kształcenia zwiększono liczbę godzin z języka obcego, a od II roku studiów wprowadzono fakultet z drugiego języka obcego (do wyboru: rosyjski lub francuski). Znajomość języków obcych ma umożliwić studentom docieranie do istotnych informacji, często dostępnych tylko i wyłącznie obcojęzycznych źródłach. Natomiast absolwentom, kompetencje językowe mają umożliwić znalezienia pracy w środowisku międzynarodowym.

WYBRANE PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

 • technologie informacyjne w procesie analizy danych
 • analiza informacji
 • podstawy prawa międzynarodowego
 • współczesne konflikty zbrojne
 • różnorodność kulturowa
 • organizacje międzynarodowe
 • formy i metody działania służb specjalnych
 • rola analizy wywiadowczej w procesie decyzyjnym NATO
 • sposoby komunikowania się organizacji terrorystycznych
 • podstawy topografii i terenoznawstwa
 • zasady bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym
 • psychologia w ujęciu umiejętności analitycznych
 • podstawy programowania C/C++
 • bezpieczeństwo w sieci Internetowej
 • operacje wpływu i wojna informacyjna
 • terroryzm międzynarodowy
 • bezpieczeństwo i tworzenie stron internetowych
 • ochrona informacji niejawnych
 • problemy bezpieczeństwa energetycznego
 • cyberterroryzm

PERSPEKTYWY PRACY PO ANALITYCE BEZPIECZEŃSTWA

Absolwenci kierunku ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA znajdą zatrudnienie na stanowiskach analityków oraz ekspertów w: służbach mundurowych (wojsko, policja), służbach specjalnych (SKW, SWW, AW, ABW, CBA) oraz w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, takich jak: NATO, ONZ, Unia Europejska. Ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności praktyczne, absolwenci tego kierunku, mogą skutecznie rozwijać swoją karierę zawodową, zajmując dobrze płatne stanowiskach w sektorze prywatnym. Dotyczy to szczególnie firm działających w sektorze bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym.

KWADRANS Z PWSZ GNIEZNO – WYWIADY

Kim jest analityk bezpieczeństwa, w jaki sposób międzynarodowi eksperci trafili do PWSZ Gniezno i co czeka na studentów naszego, nowego kierunku studiów – o tym opowiadał nasz gość, koordynator studiów z zakresu ANALITYKI BEZPIECZEŃSTWA – dr Krzysztof Danielewicz, Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu.

 

Z Mamadou Diouf – senegalskim dziennikarzem, animatorem kultury, działaczem społecznym oraz muzykiem – rozmawialiśmy o znaczeniu komunikacji międzykulturowej w pracy analityka.