Nota biograficzna

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Wykładowca Szkoły NATO w Oberammergau w Niemczech. Naukowo zajmuje się działalnością służb specjalnych, szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz problemem terroryzmu. Jest autorem opracowań: Lwowska Ekspozytura Wywiadu. Działalność Ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921-1939, Toruń 2017; Terroryzm w Afryce, Geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012-2014, Oświęcim 2016 oraz redaktorem książki Państwo Islamskie (ISIS) – Historia powstania, taktyka działania, Oświęcim 2019, a także wielu recenzowanych artykułów naukowych. W latach 2007, 2008, 2012 odbył trzy tury w ramach misji ISAF w Afganistanie, natomiast w latach 2013-2014 przez jedenaście miesięcy pełnił służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM Mali. Podróżnik oraz autor autorskich procedur i szkoleń z zakresu postępowania na wypadek ataku „aktywnego strzelca” w placówkach oświatowych. Właściciel firmy i portalu Security in practice.

Więcej informacjihttps://old.ans-gniezno.edu.pl/uczelnia/kadra/krzysztof-danielewicz/

 

Nota biograficzna

Asystent w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Wykładowca Szkoły NATO w Oberammergau w Niemczech. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika. Jest ekspertem i doradcą w zakresie działalności służb specjalnych, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, terroryzmu, obronności i szpiegostwa. Były żołnierz zawodowy. W trakcie służy wojskowej zajmował stanowiska związane z bezpieczeństwem Sił Zbrojnych RP w Polsce i poza terenem kraju.

Brał dział w misjach w Chorwacji, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Iraku oraz w działaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości zorganizowanej skierowanej przeciwko SZ RP. Służbę wojskową zakończył na stanowisku Zastępcy Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w 2016 r.

 

Nota biograficzna

Absolwentka Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie uzyskała w 2014 roku.

Dotychczas zajmowała się badaniem zagadnień i problemów dotyczących ekstremizmu i terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu jednej sprawy, walki sieciowej, oporu bez przywództwa, wojen przyszłych generacji oraz strategii samotnych wilków. Obecnie w obszarze jej zainteresowań badawczych znajduje się bezpieczeństwo zdrowotne, społeczne i środowiskowe..

Jej dorobek badawczy obejmuje 6 monografii oraz kilkadziesiąt artykułów, z których większa część poświęcona jest problematyce bezpieczeństwa. Pozostałe dotyczą rozmaitych zagadnień z zakresu politologii, filozofii, antropologii.

 

Nota biograficzna

dr hab. Marek Bodziany – pułkownik Wojska Polskiego, prodziekan ds. dyscypliny naukowej nauki o bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i redaktor naczelny wydawnictwa AWL. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. Generała Józefa Bema w Toruniu, Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Strategiczno – Obronnego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Międzynarodowej Wyższej Szkoły Transportu i Logistyki we Wrocławiu. Doktorat uzyskany w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, habilitacja w naukach o bezpieczeństwie uzyskana w Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

Zainteresowania naukowe: metodologia nauk społecznych (w tym nauk o bezpieczeństwie); konflikty i wojny; kryzysy społeczne i rewolucje; nierówności społeczne; zmiana społeczna; globalizacja i neokolonializm; procesy ludnościowe; bezpieczeństwo kulturowe; wielokulturowość; bezpieczeństwo społeczne.