Termin wypożyczenia książki można przedłużyć w czasie pracy Biblioteki, pod numerem telefonu: (61) 425-72-84 wew. 220. Prolongaty można dokonać również pocztą elektroniczną. W tym celu należy przesłać e-mail z prośbą o prolongatę na na adres biblioteka@pwsz-gniezno.edu.pl zamieszczając w tytule słowo „prolongata” a w treści podać następujące informacje: 

  • imię i nazwisko czytelnika,
  • numer karty bibliotecznej,
  • tytuł i sygnatura wypożyczonej książki. 

Prolongacie podlegają jedynie książki, których termin zwrotu jeszcze nie upłynął i których nikt z czytelników nie zamówił. Prolongujemy na określony czas: 3 razy po 10 dni.

Opłata za nieterminowy zwrot książek wynosi 0,30 zł za każdy dzień zwłoki.