Biuro Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Budynek Rektoratu Uczelni (wejście B)
ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 38
tel. 61 424 29 42 wew. 339
62-200 Gniezno

 

Koordynator projektu
dr n. biol. Anna Basa
e-mail: a.basa@ans-gniezno.edu.pl

Opiekun merytoryczny
dr n. med. Agnieszka Ulatowska
e-mail: a.ulatowska@ans-gniezno.edu.pl

Specjalista ds. rozliczeń
mgr Agnieszka Fedeczko-Ignasiak
e-mail: a.ignasiak@ans-gniezno.edu.pl