Program Erasmus – rekrutacja!

Studentów zainteresowanych wyjazdem: na praktykę do Grecji i Finlandii w miesiącach czerwiec – wrzesień 2009, na studia do Danii, Holandii i na Litwę w I semestrze roku akademickiego 2009/2010 zapraszamy do składania zgłoszeń w Biurze Rektora (ul. Wyszyńskiego 38). Rekrutacja trwa...

Polityka uczelni

W czerwcu 2007 r. Komisja Europejska przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie po raz pierwszy Kartę Erasmusa (Erasmus University Charter) na lata 20-2013, która uprawnia uczelnię do udziału w programie Lifelong Learning Programme (Uczenie się przez całe życie). Karta...