01

Działalność Samorządu Studenckiego

Członkowie Samorządu Studenckiego reprezentują studentów przed władzami uczelni i biorą udział w pracach Senatu oraz różnego typu komisjach, np. komisji stypendialnej. Poprzez swoje działania Samorząd stara się urozmaicać życie studenckie, organizując spotkania oraz imprezy...