Fizjoterapia – opis egzaminu dyplomowego

Egzamin magisterski będzie odbywał się przed komisją powoływaną przez dyrektora instytutu. Egzamin będzie przeprowadzany w formie ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego będzie: uzyskanie w terminie wymaganej liczby punktów ECTS z wszystkich semestrów objętych...
warning

Samorząd Studencki

  Strona w budowie !!!Zapraszamy wkrótce...
01

Microsoft Dream Spark

Microsoft Dream Spark jest corocznym programem partnerskim dla instytucji prowadzących kursy i zajęcia z zakresu szeroko pojętej informatyki. Przynależność do programu zapewnia pełne i tanie rozwiązanie służące do utrzymania pracowni, zajęć oraz wiedzy studentów na najwyższym...