pdf

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji 2019/20   Uchwała Nr 378/2019 Senatu PWSZ im. H.Cegielskiego w Gnieźnie w sprawie: ustalenia wykazu olimpiad centralnych uprawniających do przyjęcia na studia w PWSZ na lata: 2019-2023 ...