Publikacji z afiliacją PWSZ:
Tomasz Kubiak, Joanna Banaszak, Arkadiusz Józefczak, Zbigniew Rozynek, Direction-Specific Release from Capsules with Homogeneous or Janus Shells Using an Ultrasound Approach, ACS Applied Materials & Interfaces, 12, 2020, 15810-15822.