rektor

Władze Uczelni na lata 2017-2021

 

 
 Rektor
 
 dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ
 
prorektor  
 Prorektor ds. Studiów
 
 dr n. chem. Sławomir Binkowski
 
prorektor  
 Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
 
 dr n. med. Adam M. Pogorzała

 

Władze Uczelni na lata 2013-2017

Rektor – prof. dr hab. Józef Garbarczyk 

Prorektor ds. Studiów – dr hab. inż. Andrzej Urbaniak
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju – prof. dr hab. Jerzy Siepak

 

 

Skład Senatu PWSZ w Gnieźnie:

 • dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ – Rektor
 • dr Sławomir Binkowski – Prorektor ds. Studiów
 • dr n. med. Adam Pogorzała – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
 • dr inż. Ryszard Raczyk – Dyrektor Instytutu Zarządzania i Transportu
 • dr inż. Eugeniusz Sroczan – Dyrektor Instytutu Informatyki i Elektroniki
 • prof. dr hab. farm. Michał Umbreit – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
 • prof. dr hab. Jerzy Siepak – Dyrektor Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska
 • dr inż. Karolina Bondarowska – przedstawiciel pracowników dydaktycznych
 • dr Beata Dudzińska – Bajorek – przedstawiciel pracowników dydaktycznych
 • mgr Mieczysław Baranowski – Kanclerz
 • mgr inż. Magdalena Dobrychłop – przedstawiciel pracowników administracji
 • mgr Marzena Kaźmierska – przedstawiciel pracowników administracji
 • mgr Katarzyna Tubacka – przedstawiciel pracowników administracji
 • Liubou Kuchynskaya – studentka
 • Krystian Nawrot – student
 • Maria Stupczyńska – studentka
 • Aleksandra Ukleja – studentka
 • Erwin Gruszczyński – student
 • Mateusz Pawlak – student
 • Mariusz Lemański – student

 


Konwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Konwent jest organem kolegialnym złożonym z Władz Uczelni, przedstawicieli samorządów województwa i władz lokalnych oraz przedstawicieli pracodawców i organizacji pracodawców.

Skład:

 • Tomasz Budasz
  Prezydent Miasta Gniezna – Przewodniczący
 • Beata Tarczyńska
  Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego – Zastępca
 • mgr inż. Jerzy Stroński
  Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zastępca
Członkowie:

 • dr Bogdan Trepiński
 • mgr inż. Paweł Arndt
  Poseł na Sejm RP
 • mgr Tomasz Kaczmarek
  Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
 • Przedstawiciele firm: Scanclimber Sp. z o.o. , Jenox Akumulatory Sp. z o.o. w Chodzieży, Paroc Polska Sp. z o.o. w Trzemesznie, Cembrit S.A. w Trzemesznie, MPK Gniezno, PWiK w Gnieźnie, PEC Sp. z o.o. w Gnieźnie
 • dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ
  Rektor PWSZ w Gnieźnie
 • prof. dr hab. Józef Garbarczyk
  Pełnomocnik Rektora
 • dr n. chem. Sławomir Binkowski
  Prorektor ds. Studiów PWSZ w Gnieźnie
 • dr n. med. Adam M. Pogorzała
  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju PWSZ w Gnieźnie
 • prof. dr hab. Michał Umbreit
  Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
 • dr inż. Eugeniusz Sroczan
  Dyrektor Instytutu Informatyki i Telekomunikacji
 • prof. dr hab. inż. Antoni Iskra
  Dyrektor Instytutu Zarządzania i Transportu
 • prof. dr hab. Jerzy Siepak
  Dyrektor Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska
 • mgr Mieczysław Baranowski
  Kanclerz