W dniach 6 i 20 grudnia 2018 r. na zaproszenie naszej uczelni, dodatkowe wykłady dla studentów kierunku Transport, poprowadzili: mgr inż. Wojciech Miechowicz – z-ca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu ds. Publicznego Transportu Zbiorowego, który podzielił się swoją wiedzą na temat: „Praktycznych aspektów organizacji transportu zbiorowego” oraz dr inż. Mariusz Grajek – Menedżer ds. planowania eksportu i importu Kompanii Piwowarskiej S.A. w Poznaniu, który przedstawił 2 tematy: „Aspekty prawne i podatkowe wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów akcyzowych” oraz „Optymalizacja planowania zasobów dystrybucji wybranych towarów akcyzowych z importu”.


Celem wykładów było zapoznanie studentów transportu z problemami występującymi przy realizacji przewozu osób oraz ładunków. Należy podkreślić, że wykłady interesariuszy zewnętrznych (praktyków), obok cyklu szkoleń prowadzonych przez firmy zewnętrzne i wyjazdów studyjnych do przedsiębiorstw, z którymi nasza uczelnia współpracuje, są aktualnie kluczowym elementem praktycznego kształcenia studentów PWSZ w Gnieźnie.

Wykłady zostały zorganizowane ze środków MNiSW – zadanie pt.: „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych.”