pdf
Praktyki dla studentów ochrony środowiska w Grecji:

Już w najbliższe wakacje studenci PWSZ mogą wyjechać na trzymiesięczne praktyki zawodowe do Grecji do Instytutu Badawczego Archipelagos w ramach programu LLP Erasmus. Badanie stanu chemicznego wód Morza Egejskiego, jego fauny i flory oraz badanie możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii może stać się twoim udziałem!
Zapraszamy na strony naszego partnera: 

Przewodnik dla praktykantów