Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy do udziału w AKADEMII DOBRYCH PRAKTYK.
Akademia Dobrych Praktyk to zajęcia adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (tylko dla grup zorganizowanych!). Są to zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, które prowadzą wykładowcy PWSZ Gniezno. Oferta zajęć dotyczy takich dziedzin nauki, jak: informatyka, elektronika i telekomunikacja, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, technologia chemiczna i chemia kosmetyczna, inżynieria środowiska, pielęgniarstwo oraz fizjoterapia.

Warsztaty oparte są na nowoczesnej metodologii, a więc na:
• zdobyciu przez uczestników nowej wiedzy
• „zagłębieniu się w doświadczenie” (to zajęcia w 100% nastawione na praktykę!)
• oraz w specyfikę danego kierunku studiów.
Tym samym oprócz wiedzy merytorycznej, uczestnicy zajęć poznają specyfikę danej branży, zawodu oraz mają możliwość rozbudzenia swoich zainteresowań wybranymi dziedzinami nauki.

Ze względu na formę prowadzenia zajęć, różną dyspozycyjność wykładowców oraz dostępność pracowni czy laboratoriów, przesyłając zgłoszenie prosimy wziąć po uwagę następujące przesłanki:

1. Zgłoszenie na dany warsztat przyjmujemy z min. tygodniowym wyprzedzeniem i prosimy przesyłać je na adres: promocja@pwsz-gniezno.edu.pl, podając w treści wiadomości:
• nazwę szkoły
• imię i nazwisko opiekuna oraz kontakt telefoniczny do niego
• liczbę uczestników
• krótką informację nt. klasy (profil kształcenia, rocznik)

2. Max liczba osób w 1 grupie warsztatowej w zależności od typu zajęć, nie powinna przekraczać 20 – 25 osób. W niektórych przypadkach, grupy uczestników będą dzielone na jeszcze mniejsze max. 10-12 os. zespoły.
3. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że wybrane warsztaty ze względu na duże obciążenie dydaktyczne naszych wykładowców, mogą odbywać się również w godzinach popołudniowych (od godz. 15:00).
Przygotowane przez nas propozycje zajęć są nieodpłatne, a wszelkie koszt związane z przygotowaniem materiałów dydaktycznych pokrywa PWSZ Gniezno.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć, a w przypadku dodatkowych pytań – prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Promocji i Rozwoju Uczelni – tel. 61 424 29 42 wew. 333

Oferta – Akademia Dobrych Praktyk