DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W PWSZ GNIEZNO?

 

Studiowanie w PWSZ w Gnieźnie zwyczajnie się opłaca!

Od końca 2016 r. uczelnia realizuje projekt praktyk zawodowych, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.W tego ramach tego projektu, studenci kierunków inżynierskich biorą udział w płatnych, pięciomiesięcznych praktykach zawodowych i otrzymują za nie wynagrodzenie w wysokości – 2300 zł miesięcznie!

Gwarantowana praca już na studiach

PWSZ w Gnieźnie to uczelnia, która na bieżąco monitoruje aktualne trendy w gospodarce i zmiany zachodzące na rynku pracy. Stąd też programy kształcenia zarówno na studiach inżynierskich, jak i licencjackich, oparte są przede wszystkim na zajęciach praktycznych, które realizowane są w formie: ćwiczeń, projektów, laboratoriów, studium przypadków a część zajęć praktycznych odbywa się również w przedsiębiorstwach i placówkach, z którymi Uczelnia współpracuje. Takie podejście do procesu kształcenia, powoduje że pracodawcy pozyskują absolwentów z wysokimi kwalifikacjami bez ponoszenia wysokich kosztów związanych z wdrożeniem nowego pracownika. To dlatego również wielu studentów, znajduje zatrudnienie w zawodzie już w czasie trwania nauki.

Nasi absolwenci to dzisiaj cenieni pracownicy m.in. w takich firmach jak: NB Polska Sp. z o.o., Cembrit Polska S.A., KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o., Urbis Sp. z o.o., MPK Gniezno Sp. z o.o., Sitech Sp. z o.o., PWiK Gniezno Sp. z o.o., Jenox Akumulatory Sp. z o.o., Inea S.A., OptiNav Sp.z o.o., PCE Polska Sp. z o.o., Altom Sp. z o.o., Panasonic Energy Poland S.A. itp.

Pierwsze studia medyczne w Gnieźnie

PWSZ w Gnieźnie to nie tylko studia inżynierskie. To również jednolite studia magisterskie oraz studia licencjackie, na których kształcą się przyszli specjaliści z zakresu nauk medycznych – fizjoterapii i pielęgniarstwa. To studia dla osób o niezwykłej empatii i cierpliwości, którzy cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem i towarzyszenie mu w trudnych dla niego momentach tj.: choroba, rehabilitacja po przebytym wypadku itp. To również zawody, które wraz z rozwojem medycyny i technologii medycznych, zmieniają swoje podejście do procesu rehabilitacji i opieki nad pacjentem. Mając na uwadze te ostatnie przesłanki oraz innowacyjne podejście do procesu kształcenia młodych adeptów fizjoterapii i pielęgniarstwa, PWSZ w Gnieźnie wyposażyła swoje pracownie w najnowocześniejszy sprzęt medyczny i zaprosiła do współpracy wybitne osobowości z dziedziny nauk medycznych.

Studia za granicą w ramach wymiany międzynarodowej

Współpraca międzynarodowa to jeden z głównych priorytetów planu rozwoju Uczelni. Dlatego PWSZ w Gnieźnie z roku na rok rozszerza współpracę z uczelniami zagranicznymi i umożliwia swoim studentom odbycie części nauki lub zrealizowanie praktyk zawodowych za granicą. Na chwilę obecną studenci mogą skorzystać z Programu Erasmus+ w następujących krajach: Grecja, Bułgaria, Turcja, Malta, Portugalia, Litwa, Łotwa oraz Niemcy.

„(…) to był jeden z najlepszych momentów w moim życiu, który pozwolił mi stać się osobą bardziej pewną siebie oraz pozwolił mi zrozumieć, że w życiu nie ma ograniczeń, wystarczą chęci.” – tak letnią praktykę zawodową na Malcie, wspominają Zuzanna Fabisiak i Monika Kosińska – studentki pielęgniarstwa w PWSZ Gniezno.

Nowoczesny kampus akademicki w Gnieźnie

Uczelnia posiada również własny kampus akademicki, zlokalizowany na terenie dawniejszych koszarów wojskowych przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie. W odrestaurowanych, historycznych już budynkach, mieszczą się: sale wykładowe, ćwiczeniowe, nowoczesne laboratoria oraz specjalistyczne pracownie – więcej na ten temat w zakładce: POZNAJ NASZ KAMPUS.

Chcesz się przekonać ? Dołącz do nas – to MY RZĄDZIMY W TYM MIEŚCIE 😉