STUDIA STACJONARNE
3,5 roku (7 semestrów)

STUDIA NIESTACJONARNE
4 lata (8 semestrów)

Specjalności

  • systemy i sieci teleinformatyczne
  • bezpieczeństwo sieci (w przygotowaniu)

Opis kierunku

Współczesna elektronika i telekomunikacja skupia się na szeroko pojętej elektronice oraz na przetwarzaniu sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych. Podejmując naukę na tym kierunku, studenci zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu systemów teleinformatycznych, sieci telekomunikacyjnych – światłowodowych i bezprzewodowych. Poznają zasady konstruowania układów, urządzeń i systemów elektronicznych i informatycznych. Mają również możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji w zakresie: projektowania i programowania urządzeń radioelektronicznych oraz sieci transmisji radiowej, systemów przetwarzania, rejestracji i odtwarzania dźwięku oraz systemów multimedialnych.

Dlaczego
elektronika i telekomunikacja to dobry wybór studiów?

  • rozkwit nanotechnologii i mikroprocesorów powoduje nieustający rozwój technologiczny urządzeń: elektrycznych, mobilnych, sieci komputerowych itp.
  • nowoczesne mikrosystemy wykorzystuje się do produkcji urządzeń pomiarowych wykorzystywanych m.in.: w telekomunikacji, medycynie, przemyśle, handlu itp.
  • szklany światłowód o średnicy mniejszej niż ludzki włos pozwala na transmisję danych na odległość nawet między kontynentami
  • a zwykły smartphone, z którego korzystasz ma co dzień to nic innego, jak zbiór systemów z zakresu: elektroniki, optoelektroniki, mikrosystemów, informatyki i telekomunikacji

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU

algorytmy i struktury danych, analiza matematyczna, architektura komputerów, badania bezpieczeństwo sieci komputerowych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, elementy elektroniczne, ergonomia, fale i anteny, inteligentne budynki, matematyka , metodyka i technika programowania, mikroprocesory, optotelekomunikacja, podstawy metrologii, programowanie procesorów sygnałowych, projektowanie sieci teleinformatycznych, protokoły routingu, sieci telekomunikacyjne, standardy transmisji danych w sieciach bezprzewodowych, symulacja cyfrowa, synchronizacja w systemach i sieciach telekomunikacyjnych, systemy światłowodowe, systemy transmisji cyfrowej, techniczne aspekty projektowania sieci lokalnych i rozległych, technika cyfrowa, technologie bezprzewodowych sieci lokalnych, telekomunikacyjne i nawigacyjne systemy satelitarne, telewizja cyfrowa, zaawansowane systemy światłowodowe

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w uczelniach technicznych lub poszerzyć swoje kompetencje zawodowe, podejmując naukę na studiach inżynierskich z zakresu informatyki.

PERSPEKTYWY PRACY PO ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI

Absolwenci tego kierunku studiów znajdują pracę w firmach informatycznych telekomunikacyjnych, w bankach i urzędach administracji publicznej. Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz u operatorów sieci i usług telekomunikacyjnych.
Są zatrudniani jako administratorzy sieci lokalnych i rozległych, projektanci i wykonawcy sieci komputerowych, światłowodowych i bezprzewodowych. Absolwenci tego kierunku są również przygotowani do pracy na stanowiskach projektantów i administratorów systemów informatycznych, a także konstruktorów urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych.

ZAROBKI ABSOLWENTÓW

Średnie miesięczne wynagrodzenie w tym zawodzie wynosi: 5100 zł brutto. Wg raportu płacowego przygotowanego przez portal pracuj.pl – wynika, że 31% osób pracujących na stanowisku: inżynier elektronik otrzymuje co miesięczną premię, a 94%osób zatrudnionych na stanowisku: inżynier elektronik pracuje na podstawie umowy o pracę.

źródło: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska/inzynieria/inzynier-elektronik

Laboratoria i sale