Lista dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia:

1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK.

2. Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uczelnię (w momencie składania dokumentów proszę mieć przy sobie oryginał lub odpis świadectwa). W przypadku przesyłania dokumentów pocztą – prosimy przesłać kopię świadectwa maturalnego, a po podjęciu studiów okazać oryginał.

3. Fotografia (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm) oraz zdjęcie cyfrowe w formacie JPG (236 x 295 pikseli, 300 DPI – co odpowiada zdjęciu o wymiarach 2,0 x 2,5 cm) wczytane w system IRK.

4. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

5. Dodatkowe dokumenty, jeśli kandydat posiada:

  • potwierdzające udział w finale olimpiady ogólnopolskiej
  • bądź inne dokumenty, np.: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B (dotyczy kandydatów na pielęgniarstwo i fizjoterapię), itp.

Komplet dokumentów należy składać w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich
Gniezno, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 38, wejście B
tel. 061 424 29 42 wew. 337, 328
email: rekrutacja@pwsz-gniezno.edu.pl